slider1.png

Czy przedsiębiorca musi dzielić się zyskiem firmy z byłym małżonkiem po rozwodzie przy podziale majątku?

Jeżeli mał­żon­ko­wie są wspól­ni­kami spółki oso­bo­wej (np. jaw­nej, koman­dy­to­wej) i ich udziały należą do ich mająt­ków oso­bi­stych, jak doko­nać pra­wi­dło­wego roz­li­cze­nia przy podziale majątku wspól­nego np. w związku z roz­wo­dem małżonków?

Okre­śle­nie przy­na­leż­no­ści zysku do danego majątku mał­żon­ków ma bar­dzo istotne zna­cze­nie w sytu­acji, gdy docho­dzi do podziału majątku wspól­nika i jego mał­żonka np. po roz­wo­dzie. Oso­bi­ście uwa­żam, że nie­wy­pła­cony zyska rein­we­sto­wany w spółkę nie wcho­dzi w skład majątku wspól­nego małżonków.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

mario76 Grudzień 13, 2013 o 13:06

To znaczy że moja żona, która nigdy mi nie chciala pomóc w firmie będzie mogla żądać zysków jakie osiągnąłem harujac?

Odpowiedz

magdalena Lipiec 14, 2015 o 15:32

17 grudnia 2011 wyszłam za mąż za właściciela firmy. Byłam od tego czasu nie tylko małżonką ale również osoba współpracującą. podczas małżeństwa mój przychód w pozycji zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego za 2012 r. wynosił 20.384zl w 2013 z tej samej pozycji przychód (dochód) wynosił 32.440zł, w 2014 również z pozycji zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego przychód wynosił 59.189zł.
od 15 kwietnia 2015 przebywam na urlopie wychowawczym. podczas małżeństwa otrzymywałam na utrzymanie domu 2,500zł. rachunki za gaz, energetykę,śmieci płacił mąż. Mąż miał dochody w tych latach około 200.000zł rocznie z prowadzenia tej firmy. Jesteśmy w trakcie rozwodu. jak rozliczyć nasze zobowiązania?
Mąż przez okres małżeństwa spłacał zaciągnięty przed ślubem kredyt w wysokości 20.000zł miesięcznie . przed małżeństwem byłam pracownikiem firmy męża.

Odpowiedz

Anuluj

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: