slider1.png

Kontakt

O

Kan­ce­la­ria Rad­ców Praw­nych
Baur­ska Sen­kow­ska Szczę­sna i Part­ne­rzy

Ul. Mic­kie­wi­cza 9 lok. U4
01–517 Warszawa

Tel. +48 (22) 241 17 14
Fax +48 (22) 241 17 15

e-​​mail: j.​senkowska@​bsskancelaria.​pl
e-​​mail: k.​jarosz@​bsskancelaria.​pl

Strona główna: www​.bsskan​ce​la​ria​.pl

*****

Możesz rów­nież skon­tak­to­wać się z nami poprzez poniż­szy for­mu­larz kontaktowy:


Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

Dojazd do kancelarii:


Wyświetl więk­szą mapę

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.