slider3.png

Mieszkanie po rozwodzie

Nawią­zu­jąc do poprzed­niego wpisu i kwe­stii eks­mi­sji mał­żonka pro­po­nuję Pań­stwu kolejną moją pozycję:

 

A w niej mie­dzy innymi:

- kto otrzyma miesz­ka­nie po rozwodzie,

- w jaki spo­sób sąd dzieli mają­tek i miesz­ka­nie małżonków,

- kiedy nie warto wal­czyć o przy­zna­nie mieszkania!,

- w jaki spo­sób sąd wyce­nia war­tość mieszkania,

- w jaki spo­sób odzy­skać pie­nią­dze, które zain­we­sto­wa­li­śmy w miesz­ka­nie małżonka,

- jak napi­sać wnio­sek o podział majątku,

- co zro­bić, aby otrzy­mać wię­cej niż połowę majątku,

- jak odzy­skać pie­nią­dze zaosz­czę­dzone przed ślubem,

- kiedy i jak można eks­mi­to­wać mał­żonka ze wspól­nego mieszkania

 

To i wiele wię­cej znaj­dzie­cie Pań­stwo na naszym por­talu rozwodowym

Zapra­szam!

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anonim Październik 13, 2013 o 20:11

Niestety zazwyczaj to jest tak , że albo mieszkanie jest jednego małżonka bo dostał od rodziców przed ślubem , albo zaciągają wspólny kredyt na mieszkanie i wtedy są już po rozwodzie a kredyt nadal łączy, smutne, ale prawdziwe. Często mieszkanie jest kartą przetargową i ludzie boją się podejmować decyzję o rozstaniu bo boją się , że zostaną bezdomni. Celebryci mogą się rozwodzić bo zazwyczaj obydwoje mają swoje mieszkania, ale dla normalnych ludzi to nie jest już takie proste ktoś traci ktoś zyskuje

Odpowiedz

Agnieszka Swaczyna Październik 13, 2013 o 22:39

Na pewno nie jest łatwo w kwestiach mieszkaniowych, ale zwykle da się tą sytuację jakoś rozwiązać. NIe do końca zgadzam się z twierdzeniem, że zawsze ktoś traci i zawsze ktoś zyskuję. Zależy co @anonim ma na myśli

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: