slider3.png

Opieka i kontakty po rozwodzie.

Ponoć Liz Tay­lor zapi­sała mają­tek swo­jemu psu….

U nas tak daleko nie można się posu­nąć, ale ostat­nio prze­czy­ta­łam, że coraz więk­szym pro­ble­mem przy roz­wo­dzie jest kwe­stia powie­rze­nia opieki i usta­le­nia kon­tak­tów roz­wo­dzą­cych się mał­żon­ków z wspól­nymi zwie­rząt­kami domowymi!

Nie­stety KRiO nie regu­luje tych kwe­stii. Zwie­rzęta w pra­wie pol­skim trak­to­wane są w tej mate­rii jak rzecz– skład­nik majątku. Mogą więc być przed­mio­tem podziału majątku po rozwodzie.

Mimo całej sym­pa­tii na razie nie wyobra­żam sobie usta­le­nia w wyroku roz­wo­do­wym prawa dru­giego z mał­żon­ków do kon­tak­tów z Azor­kiem w co drugą sobotę ;-) .

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anonim Grudzień 28, 2012 o 20:20

Dobre!!

Odpowiedz

Tomasz Grudzień 29, 2012 o 23:49

Faktycznie, też sobie tego raczej nie wyobrażam! :)

Pani Joanno, życzę Pani dużo dobrego w przyszłym roku!
Tomasz

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: