slider2.png

Podział majątku po rozwodzie!

Dzie­limy nasz wspólny mają­tek, ale czy na pewno wiemy, co wcho­dzi w jego skład?

Bar­dzo czę­sto spo­ty­kam się z oso­bami, które myślą, że wraz z zawar­ciem mał­żeń­stwa wszystko to, co dotych­czas posia­dali stało się wspólne. Ach, jak bar­dzo się mylą!

Wspólne jest to, co mał­żon­ko­wie nabyli od dnia ślubu. Przed­mioty i prawa, które przy­słu­gi­wały im przed zawar­ciem związku pozo­stają wyłączną wła­sno­ścią mał­żon­ków.  Także przed­mioty uzy­skane w zamian za środki pocho­dzące z tzw. majątku oso­bi­stego pozo­stają w tym majątku, nie stają się wspólne.

Przy­kład: moja bra­towa dostała w spadku po babci dom, który następ­nie sprze­dała, aby kupić domek wypo­czyn­kowy na Mazu­rach, mój brat owszem może z niego korzy­stać, ale domek należy tylko do jego żony.

Przez czas trwa­nia mał­żeń­stwa nie zawra­camy sobie głowy takimi rze­czami. Jeste­śmy razem, więc „co moje to Twoje”. jed­nak, gdy się roz­sta­jemy chcemy się spra­wie­dli­wie podzie­lić albo dostać jak naj­wię­cej. Ileż ner­wów, nie­prze­spa­nych nocy roz­wod­nicy mogliby sobie oszczę­dzić, gdyby nie mar­twili się nie­po­trzeb­nie o ten domek na Mazu­rach, o dom, który kupili im rodzice… Wystar­czy wie­dzieć, co mi przy­słu­guje, jakie mam prawa, co i w jaki spo­sób mogę z mał­żon­kiem roz­li­czyć, jakie dowody przed­sta­wić w sądzie, aby odzy­skać zaosz­czę­dzone przed ślu­bem pieniądze.

Zachę­cam do zapo­zna­nia się z naszą publi­ka­cją, którą przy­go­to­wa­li­śmy w spo­sób prak­tyczny i kla­rowny dla osób, które nie znają prze­pi­sów prawnych.

 

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

wisiek45 Wrzesień 24, 2013 o 10:18

lepiej sie samemu ogarnac i troche poczytac bo papuga tyle sciaga ze glowa mala a na jednym spotkaniu u prawnika nie zdarzysz wszystkieg o zalatwic a jesli chodzi o podzial majatku to tego jest od groma i latwo mozna zostac wykiwanym przez sprytna zonke

Odpowiedz

barbara Wrzesień 25, 2013 o 10:38

Ludziom nie chce się czytać i to jest ich błąd , a skutki niewłaściwie poprowadzonej sprawy mogą być fatalne

Odpowiedz

ewela z Gliwic Wrzesień 25, 2013 o 11:18

No niestety Barbaro takie mamy czasy „społeczeństwo obrazkowe”, nawet do tak ważnych rzeczy jak rozwód, sprawa dzieci, czy majątek podchodzą lekceważąco i myślą że adwokat rozwodowy wszystko za nich załatwi. no może mają i rację skoro płacą to wymagają, ja bym tak nie umiała ja musiałamwiedzieć wszystko o swojej sprawie rozwodowej

Odpowiedz

Bernadeta Maj 31, 2016 o 19:33

Jestem w trakcie rozwodu .Były mąż mieszka z nową partnerką .W trakcie separacji przeprowadzilismy rozdzielnosc majatkową ,trzy miesiace po tym otrzymał wysokie odszkodowanie ,czy to wchodzi w skład jego majątku osobistego ,czy tez podlega wspólnemu majatkowi

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: