slider2.png

Witam na moim blogu!

Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy cho­ciaż raz pomy­śleli o rozwodzie.

Zaglą­daj­cie, znaj­dzie­cie odpo­wiedź na wiele pytań, któ­rych może wsty­dzi­cie się zadać.

Roz­wód — czy to już? Są prze­cież inne spo­soby roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, także mał­żeń­skich– czy spróbowałaś/​łeś któ­ryś z nich? Może warto!

Roz­wód — trudna sprawa– jak się przy­go­to­wać? Co jest istotą pro­blemu? Jak prze­brnąć przez postę­po­wa­nie sądowe, nie dać się zro­bić na szaro?

Roz­wód — życiowa  porażka czy może brama do nowego życia?

W kan­ce­la­rii czę­sto pra­cu­jemy zespo­łowo, przed­sta­wiam Wam mec. Kata­rzynę Jarosz, która będzie współ­two­rzyć niniej­szego bloga. Co czło­wiek to inne zda­nie i nowy argu­ment, warto więc rozmawiać.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Następny wpis: